Diễn văn kỷ niệm 35 năm ngày NGVN

Diễn văn kỷ niệm 35 năm ngày NGVN - Thư viện số Trường THCS Phan Chu Trinh
Tài liệu này hiện chưa có mô tả, bấm vào tài liệu để xem chi tiết.
 • Kiểu: doc
 • Lượt xem: 6
 • Lượt tải: 0
 • Ngày đăng: 19-11-2017

28 thủ tục hành chính lĩnh vực GDĐT

28 thủ tục hành chính lĩnh vực GDĐT - Thư viện số Trường THCS Phan Chu Trinh
Tài liệu này hiện chưa có mô tả, bấm vào tài liệu để xem chi tiết.
 • Kiểu: doc
 • Lượt xem: 5
 • Lượt tải: 0
 • Ngày đăng: 30-04-2016

Đề thi chọn HSG tỉnh Hải Dương môn Văn năm học 2014 - 2015

Đề thi chọn HSG tỉnh Hải Dương môn Văn năm học 2014 - 2015 - Thư viện số Trường THCS Phan Chu Trinh
Tài liệu này hiện chưa có mô tả, bấm vào tài liệu để xem chi tiết.
 • Kiểu: doc
 • Lượt xem: 4
 • Lượt tải: 2
 • Ngày đăng: 11-03-2016

Diễn văn khai giảng năm học 2015 - 2016

Diễn văn khai giảng năm học 2015 - 2016 - Thư viện số Trường THCS Phan Chu Trinh
Tài liệu này hiện chưa có mô tả, bấm vào tài liệu để xem chi tiết.
 • Kiểu: doc
 • Lượt xem: 7
 • Lượt tải: 1
 • Ngày đăng: 11-03-2016

Đề thi chọn HSG tỉnh Hải Dương môn Toán năm học 2014 - 2015

Đề thi chọn HSG tỉnh Hải Dương môn Toán năm học 2014 - 2015 - Thư viện số Trường THCS Phan Chu Trinh
Tài liệu này hiện chưa có mô tả, bấm vào tài liệu để xem chi tiết.
 • Kiểu: doc
 • Lượt xem: 4
 • Lượt tải: 1
 • Ngày đăng: 11-03-2016

Đề thi chọn HSG tỉnh Hải Dương môn Vật Lý năm học 2014 - 2015

Đề thi chọn HSG tỉnh Hải Dương môn Vật Lý năm học 2014 - 2015 - Thư viện số Trường THCS Phan Chu Trinh
Tài liệu này hiện chưa có mô tả, bấm vào tài liệu để xem chi tiết.
 • Kiểu: doc
 • Lượt xem: 1
 • Lượt tải: 1
 • Ngày đăng: 11-03-2016

Đề thi chọn HSG tỉnh Hải Dương môn Địa Lý năm học 2014 - 2015

Đề thi chọn HSG tỉnh Hải Dương môn Địa Lý năm học 2014 - 2015 - Thư viện số Trường THCS Phan Chu Trinh
Tài liệu này hiện chưa có mô tả, bấm vào tài liệu để xem chi tiết.
 • Kiểu: doc
 • Lượt xem: 1
 • Lượt tải: 0
 • Ngày đăng: 11-03-2016

Tài liệu tập huấn KHKT dành cho cấp trung học

Tài liệu tập huấn KHKT dành cho cấp trung học - Thư viện số Trường THCS Phan Chu Trinh
Tài liệu này hiện chưa có mô tả, bấm vào tài liệu để xem chi tiết.
 • Kiểu: ppt
 • Lượt xem: 5
 • Lượt tải: 0
 • Ngày đăng: 16-09-2015

Kinh nghiệm bồi dưỡng học sinh yếu Toán

Kinh nghiệm bồi dưỡng học sinh yếu Toán - Thư viện số Trường THCS Phan Chu Trinh
Tài liệu này hiện chưa có mô tả, bấm vào tài liệu để xem chi tiết.
 • Kiểu: doc
 • Lượt xem: 11
 • Lượt tải: 2
 • Ngày đăng: 11-09-2015

Ngân hàng câu hỏi tiếng Anh 9 (1)

Ngân hàng câu hỏi tiếng Anh 9 (1) - Thư viện số Trường THCS Phan Chu Trinh
Tài liệu này hiện chưa có mô tả, bấm vào tài liệu để xem chi tiết.
 • Kiểu: doc
 • Lượt xem: 6
 • Lượt tải: 0
 • Ngày đăng: 08-09-2015